Uznesenie KSK – určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020