Verejná vyhláška – celoplošná deratizácia škodcov

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020