Verejná vyhláška- doručenie písomnosti p. Ladislav Lietavec

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020