Verejná vyhláška – Ladislav Lietavec doručenie písomností

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020