Verejná vyhláška- Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Upravené
11. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2021 − 15. februára 2021