Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020