VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v r. 2018

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020