Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Program odpadového hospodárstva Košického kraja

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020