Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2021

Upravené
26. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021 − 31. marca 2021