Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2019 o nakladaní s odpadmi