Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady