Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Zverejnené
9. septembra 2022
Kategória

Prílohy