Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie