Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a potencionálneho stravník v ŠJ