Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a potencionálneho stravník v ŠJ

Zverejnené
25. novembra 2021
Kategória

Prílohy