Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce