Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Zverejnené
10. septembra 2021
Kategória

Prílohy