Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
29. novembra 2022
Kategória

Prílohy