Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Zverejnené
25. novembra 2021
Kategória

Prílohy