Oznámenie o strategickom dokumente – Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 24. mája 2023
Kategória

Prílohy