Oznámenie o strategickom dokumente- Zmeny a doplnky ÚPN Brehov

Zverejnené
13. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2021 − 27. septembra 2021
Kategória

Prílohy