Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu – POH KSK na roky 2021-2025

Zverejnené
24. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. apríla 2023 − 14. mája 2023
Kategória

Prílohy