Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027 – Záverečné stanovisko

Zverejnené
8. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2022 − 17. februára 2022
Kategória

Prílohy