Preskočiť na obsah

Príloha č.1 k VZN o schválení záväznej časti UPN obce