Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby “ DF O2_Optické pripojenie _TVSIR“

Zverejnené
7. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2022 − 23. marca 2022
Kategória

Prílohy