Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby “ DF O2_Optické pripojenie _TVSIR“