Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby “ DF O2_Optické pripojenie_TVSIR“

Zverejnené
19. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2022 − 5. mája 2022
Kategória

Prílohy