Preskočiť na obsah

VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie