VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie

Zverejnené
28. septembra 2021
Kategória

Prílohy