VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínske Jastrabie

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Prílohy