Preskočiť na obsah

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a potencionálneho stravníka ŠJ