VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a potencionálneho stravníka ŠJ

Zverejnené
15. decembra 2021
Kategória

Prílohy