Preskočiť na obsah

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce