VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Zverejnené
14. decembra 2021
Kategória

Prílohy