Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Dátum a Čas
29. okt 2022 07:00 – 20:00

Zverejnené 16. júna 2022.
Upravené 2. augusta 2022.