Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

16.6.2022 zverejnil/a jastrabie_obec.

Dátum a Čas
29. okt 2022 07:00 – 20:00