Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Zemplínske Jastrabie.

PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE SKLÁDKY NEBEZPEČNÝCH ODPADOV V SIRNÍKU

Vážení občania, Dňa 22.04.2020 na stretnutí mikroregiónu Rovina sme boli informovaní, že v obci Sirník sa pripravuje výstavba skládky na nebezpečný odpad. Z uvedeného dôvodu obec pripravila petíciu proti výstavbe tejto skládky.  V priebehu štvrtka a piatka Vás oslovia s uvedenou petíciou pracovníci obce. Je potrebné, aby petíciu podpísalo čo najviac občanov obce, aby sme tým prispeli k zabráneniu výstavby tejto… Čítať viac

ZMENA ÚRADNÝCH HODíN PRE VEREJNOSŤ

Oznamujeme občanom, že od pondelka 16.03.2020 bude obecný úrad až odvolania    otvorený pre verejnosť v pracovných dńoch od 08.00 hod. do 11.00 hod.  V týchto  úradných hodinách si môžte vybaviť iba nevyhnutné úradné záležitosti. Dane a poplatky za  odpad sa nebudú vyberať. 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Textová časť úPN Záväzná časť ÚPN Záber pôdneho fondu Energetika a spoje Vodné hospodárstvo Funkčné využitie územia Dopravné vybavenie Ochrana prírody Uznesenie VZN Záber pôdy Schéma VPS Širšie vzťahy ÚPN Záujmové územie ÚPN

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n u j e m za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa budú konať dňa 10. novembra… Čítať viac