Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Zemplínske Jastrabie.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Textová časť úPN Záväzná časť ÚPN Záber pôdneho fondu Energetika a spoje Vodné hospodárstvo Funkčné využitie územia Dopravné vybavenie Ochrana prírody Uznesenie VZN Záber pôdy Schéma VPS Širšie vzťahy ÚPN Záujmové územie ÚPN

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n u j e m za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa budú konať dňa 10. novembra… Čítať viac

VOĽBY do VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu KSK Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie