Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 17.2.2022

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 26,85 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Cimbaľák s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 76,16 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ SECOMP s.r.o. Trebišov

Dodávateľ - Sídlo Kollárová 5, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31697879

Prílohy

Popis

Upgrade mzdy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 292,90 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 811 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44291809

Prílohy

Popis

Energie -zemný plyn ZŠ, MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 2 262,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Elektrina -dodávka a distribúcia

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 7.2.2022

Dátum evidencie 26.1.2022

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Star

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Popis

Správa a licencia mobilnej aplikácie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 14.2.2022

Suma s DPH 693,72 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Anna Bodáková

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 107/48, 076 03 Sirník

Dodávateľ - IČO 40386759

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 17.2.2022

Dátum evidencie 14.2.2022

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ FEDEL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 11, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 45538026

Prílohy

Popis

Zvesenie vuianočných ozdôb

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.2.2022

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 142,37 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ K-PRINT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 1944/91, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36202908

Prílohy

Popis

Kancelársky materiál OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.2.2022

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 280,80 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Nákup nádoby 120L

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 17.2.2022

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 345,59 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Verejné osvetlenie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 17.2.2022

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 252,29 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie -el. energia ZŠ MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ AGRO JOSA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Važecká 6, 040 12 Košice - MČ nad Jazerom

Dodávateľ - IČO 51411083

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ