Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Helena Terpáková - HELAPRO

Dodávateľ - Sídlo L. Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 35480572

Prílohy

Popis

Podklady k projektu Kanalizácia a ČOV““

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 123,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ DOM- X, Monika Cenkyová

Dodávateľ - Sídlo Zimná 187, 076 02 Novosad

Dodávateľ - IČO 40387135

Prílohy

Popis

Nákup pracovný materiál-aktivácia

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ProSchool s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 177, 966 24 Kosorín

Dodávateľ - IČO 45649201

Prílohy

Popis

Aktualizačné vzdelávanie ZŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 55,49 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Cimbaľák s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 429,60 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ HO - ST, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pri Teleku 1626/13, 040 18 Košice

Dodávateľ - IČO 36572152

Prílohy

Popis

Tonery do tlačiarne OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 6.4.2023

Dátum evidencie 6.4.2023

Suma s DPH 9,61 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PAPERA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 46082182

Prílohy

Popis

Kancelársky materiál OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 4.4.2023

Suma s DPH 24,07 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Cimbaľák s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.4.2023

Dátum evidencie 3.4.2023

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie- zemný plyn ZŠ,MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 1.4.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MAHUT Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 44355718

Prílohy

Popis

Služby kybernetickej ochrany

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 3.4.2023

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH -73,97 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

OPravná fa za energie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 685,47 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Anna Bodáková

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 107/48, 076 03 Sirník

Dodávateľ - IČO 40386759

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 385,33 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie -elektrina ZŠ a MŠ