Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 28.3.2023

Suma s DPH 82,07 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Cimbaľák s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 6.4.2023

Dátum evidencie 27.3.2023

Suma s DPH 51,50 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Orange Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodová 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

Mobilný telefón OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 29.3.3202

Dátum evidencie 27.3.2023

Suma s DPH 97,84 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PAPERA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 46082182

Prílohy

Popis

Kancelárske potreby OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 54,20 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Cimbaľák s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská distribučna, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 81 Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Výmena hlavného ističa

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 122,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ LIM PO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jesenná 1, 080 05 Prešov

Dodávateľ - IČO 36498980

Prílohy

Popis

Tašky s potlačou na Deň obce

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ing. Alena Suchá - ASEKO

Dodávateľ - Sídlo Staničná 143/34, 076 15 Veľaty

Dodávateľ - IČO 40386228

Prílohy

Popis

Vypracovanie žiadosti o príspevok Enviro

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 26.3.2023

Suma s DPH 256,50 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ FEDEL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 11, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 45538026

Prílohy

Popis

Oprava verjného rozhlasu + reproduktor

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 20.3.2023

Suma s DPH 443,88 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ HO - ST, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pri Teleku 1626/13, 040 18 Košice

Dodávateľ - IČO 36572152

Prílohy

Popis

Oprava tlačiarne+náhradné diely

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 20.3.2023

Dátum evidencie 17.3.2023

Suma s DPH 296,90 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ STAKO servis s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 45315329

Prílohy

Popis

Oprava kosačiek

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 17.3.2023

Suma s DPH 13,44 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Centrum polygrafických služieb

Dodávateľ - Sídlo Sklabinská 1, 831 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42272360

Prílohy

Popis

Potvrdenia o pobyte

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 17.3.2023

Suma s DPH 15,96 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Dodávateľ - IČO 178454

Prílohy

Popis

Verejné použitie hudobných diel