Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 84,35 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35848863

Prílohy

Popis

Mobilné telefóny OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MAHUT Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 44355718

Prílohy

Popis

Služby ochrana osobných údajov

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Nájom odpadových nádob

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Nájom odpadových nádob

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 91,52 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Nájom odpadových nádob

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 23.3.2023

Dátum evidencie 28.3.2023

Suma s DPH 36,25 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Cardinal, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kamenná 3, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 46216413

Prílohy

Popis

Garniže MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 28.3.2023

Dátum evidencie 28.3.2023

Suma s DPH 138,20 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ REMPO - Ing.Michal Timko

Dodávateľ - Sídlo Bukurešťská 29, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 10812717

Prílohy

Popis

Dezinfekčné prostriedky ZŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 6.4.2023

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 7,50 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Internet OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 6.3.2023

Dátum evidencie 1.3.2023

Suma s DPH 1 006,70 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie -z.plyn ZŠ MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 7.3.2023

Dátum evidencie 7.3.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ VLantst s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob

Dodávateľ - IČO 50191551

Prílohy

Popis

Testery na dreger

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 28.3.2023

Dátum evidencie 28.3.2023

Suma s DPH 529,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ STAKO servis s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 45315329

Prílohy

Popis

Kosačka Alko5231 na kosbu školsk. areálu

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 29.3.2023

Dátum evidencie 28.3.2023

Suma s DPH 46,76 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PAPERA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 46082182

Prílohy

Popis

Kancelárske potreby OcU