Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dodaní tovarov – “ Wifi pre teba v obci Zemplínske Jastrabie“

ID: 13/2022 – NITRANET

15 000,00 €

1.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ NITRANET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36534633

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 12/2022 – ABG Trebišov s.r.o.

6.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ABG Trebišov s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31597581

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 11/2022 – Ministerstvo dopravy a výstavby

15 000,00 €

30.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Popis

Projekt: Wifi pre Teba II

Zmluva o grantovom účte

ID: 10/2022 – Prima banka Slovensko a.s.

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Poznámka: Zverejnený je len scan dokumentu, nakoľko nám nebol dodaný potrebný formát pdf zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 09/2022 – PPA

27 198,00 €

20.4.2022

Začiatok účinnosti 12.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH 27 198,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PPA

Dodávateľ - Sídlo Akademická 4, Nitra

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

ID: 08/2022 – Mesto Trebišov

65,00 €

19.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 204, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

Združenie VIDIEK

2 600,00 €

29.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 2 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Združenie VIDIEK

Dodávateľ - Sídlo Na hore 17, Košice

Dodávateľ - IČO 45 738 220

Prílohy

Popis

spracovanie administratívnych podkladov

Dodatok k zmluve o dielo

Kosit a.s.

28.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Kosit a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

vývoz odpadu

Súvisiace dokumenty

Zmluva na vývoz komunálneho odpadu

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení webového sídla

Alphabet partner s.r.o.

1,00 €

15.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva a licenčná zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva o poskytnutí služby- projektový manažment

ID: 2022/004 – Progrant s.r.o.

290,00 €

2.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Progrant s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva

Mária Stropkaiová

400,00 €

28.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Mária Stropkaiová

Dodávateľ - Sídlo Vážecká 2319/6, Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

kúpa pozemkov

Kúpno-Predajná zmluva

ID: 2022/003 – Obec Zemplínske Jastrabie

400,00 €

28.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.2.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Obec Zemplínske Jastrabie

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

  • predaj pozemkov