Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ABG Trebišov s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31597581

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Popis

Projekt: Wifi pre Teba II

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Poznámka: Zverejnený je len scan dokumentu, nakoľko nám nebol dodaný potrebný formát pdf zmluvy

Začiatok účinnosti 12.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH 27 198,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PPA

Dodávateľ - Sídlo Akademická 4, Nitra

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 204, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 2 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Združenie VIDIEK

Dodávateľ - Sídlo Na hore 17, Košice

Dodávateľ - IČO 45 738 220

Prílohy

Popis

spracovanie administratívnych podkladov

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Kosit a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

vývoz odpadu

Súvisiace dokumenty

Zmluva na vývoz komunálneho odpadu

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva a licenčná zmluva o vytvorení webového sídla

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Progrant s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Mária Stropkaiová

Dodávateľ - Sídlo Vážecká 2319/6, Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

kúpa pozemkov