Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva na vývoz kuchynského odpadu

14.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve – vývoz šatstva

2.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb- Telekom

1.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby- GDPR

MAHUT Group s.r.o.

19.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MAHUT Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prevode VT

DataCentrum - DEUS

2.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ DataCentrum - DEUS

Dodávateľ - Sídlo Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dodatok k úverovej zmluve

Slovenská sporiteľňa a.s.

27.9.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa a.s.,

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

34534 Uverova zmluva

Zmluva – audit 2020

792,00 €

6.9.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 792,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo – Výstavba oplotenia cintorína

Novicom s. r .o.

16 971,73 €

25.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 16 971,73 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Novicom s. r .o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2021 – Bagrik s.r.o.

8 940,00 €

25.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.8.2021

Suma s DPH 8 940,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Bagrik s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 12/29, 076 64 Zemplínska Teplica

Dodávateľ - IČO 53770021

Prílohy

Popis

rekonštrukcia autobusových zastávok

Súvisiace dokumenty

Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 25.08.2021

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ

Alphabet group

120,00 €

23.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Alphabet group, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dodávke tovarov

Gastrorex

11 023,81 €

19.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 11 023,81 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Gastrorex

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorené pracovné miesto -§ 54

22.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy