Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Kosit a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva na vývoz komunálneho odpadu

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ABG Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M .R .Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31597581

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Dojuna, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stará prešovská 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51220385

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

výstavba ihriska pre trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH 840,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ UCTOAUDIT s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Okružná 40/38, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 46924256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M. R.Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok k zmluve - § 54 č. 22/45/054/229

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ABG Trebišov s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31597581

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30416094

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Projekt: Wifi pre Teba II

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poznámka: Zverejnený je len scan dokumentu, nakoľko nám nebol dodaný potrebný formát pdf zmluvy

Začiatok účinnosti 12.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH 27 198,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PPA

Dodávateľ - Sídlo Akademická 4, Nitra

Dodávateľ - IČO 30794323

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 204, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy