Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Zemplínske Jastrabie.

Späť na aktuálne vývesky

Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja

Návrh strategického dokumentu spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html Informácia pre verejnosť Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v… Čítať viac

Vyvesené 27.12.2020